Smluvní podmínky

Uložobrázek.cz si vyhrazuje právo odstranit jakýkoli obrázek ze serveru, pokud dojde ke zjištěni/oznámení, že daný obrázek porušuje zákonem stanovené pravidla. Dále v případě, když by bylo zjištěno, že dochází umístěním obrázku ke zneužití našeho serveru. Tato služba je poskytována zdarma a neočekává se, že by byla využívána u rozsáhlých webových portálů.

Je zakázáno nahrávat erotické obrázky porušující zákony České Republiky. Ti, kteří budou takovýto materiál opakovaně nahrávat na náš server se vystavují možnému postihu.

Uložobrázek.cz nemá žádná práva k nahraným obrázkům. Autorská práva spadají na uživatele, který nahrává dané obrázky.

Obrázky nahrané na Uložobrázek.cz jsou veřejně přístupné v galerii. V případě, že si je nepřejete zobrazovat ve společné galerii, zaškrtněte políčko “Privátní”.

Uložobrázek.cz může podmínky popsané výše kdykoli změnit bez předchozí upozornění.